Kontakt

UDRUGA INVALIDA RADA GRADA VARAŽDINA

Predsjednik: Vladimir Detoni
Tajnik: Miroslav Melnjak

Telefon: +385 (0)42 211 122
Fax: +385 (0)42 211 122
Email: uirvzd@gmail.com

Trg slobode 10
42 000 Varaždin

  • Radni vrijeme: Utorak   8 – 11  sati , Četvrtak  8 – 11  sati

 

Kontaktirajte nas putem kontakt forme