NAJAVA – ZABAVA U IZLETIŠTU „NA MALENOM BRIJEGU“

NAJAVA – ZABAVA U IZLETIŠTU „NA MALENOM BRIJEGU“

Uncategorized, Vijesti
Udruga invalida rada grada Varaždina organizira izlet na izletište "NA MALENOM BRIJEGU" dana 31. ožujka 2022. godine. Plan jednodnevnog izleta: ... polazak s dogovorenog mjesta 09:00 h dolazak u izletište “ Na Malenom brijegu”, Ribnjačka 84,  43273 Ribnjačka 9:00 – 09:30 slobodno vrijeme 09:30 – 10:45 interesantno izlaganje i predstavljanje proizvoda Biocrystal 10:45 – 12:00 slobodno vrijeme za razgledavanje proizvoda 12:00 – 13:00 ručak i tombola Nakon ručka slijedi glazba I druženje … povratak doma prepuni dojmova Zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 042/211 - 122, utorkom i četvrtkom 08,00-11,00 sati.
Pročitaj više
ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA RADA GRADA VARAŽDINA

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA RADA GRADA VARAŽDINA

Uncategorized, Vijesti
Udruga invalida rada grada Varaždina održala je Redovnu skupštinu 17. veljače 2022. godine. Udruga invalida rada grada Varaždina članovima Skupštine predstavila je rezultate rada u 2021. godini te Plan rada za 2022. godinu. Skupština je pregledala cjelokupno Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2021. godinu te ih jednoglasno prihvatila. Članovi Skupštine raspravljali su o daljnjem poslovanju i djelovanju Udruge kao i planu javljanja na raspisane natječaje na lokalnoj, regionalnoj te nacionalnoj razini. Na Skupštini je za tajnika Udruge izabran Ivica Nell.
Pročitaj više
DANAS STUPA NA SNAGU NOVI ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

DANAS STUPA NA SNAGU NOVI ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

Uncategorized, Vijesti
Zakon o socijalnoj skrbi objavljen je u Narodnim novinama 09. veljače 2022. godine i i stupa na snagu osmog dana od objave, odnosno 17. veljače 2022. godine, osim članaka 218. do 226. i članka 263. ovog Zakona koji stupaju na snagu 01. siječnja 2023. godine. Zakon o socijalnoj skrbi je temeljni propis kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, korisnici, prava i usluge te postupci za njihovo ostvarivanje, način obavljanja djelatnosti i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi. Zakonom se predviđa redefiniranje zajamčene minimalne naknade uz istovremeno povećanje s 800 na 1000 kuna, definira se i povećanje iznosa osobne invalidnine s 1500 na 1750 kuna te ukidanje cenzusa za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu. Također, redefinira se naknada za troškove stanovanja, povećava se iznos naknade za osobne potrebe korisnika, prava na…
Pročitaj više
PREDSTAVLJEN PROMOTIVNI VIDEO “PRISTUPAČNOST KAO LJUDSKO PRAVO”

PREDSTAVLJEN PROMOTIVNI VIDEO “PRISTUPAČNOST KAO LJUDSKO PRAVO”

Uncategorized, Vijesti
Dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Marica Mirić u ime 8. Centra znanja i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, predstavile su javnosti 02. veljače 2022. godine promotivni video “Pristupačnost kao ljudsko pravo”. Pristupačnost je rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i izgradnji zgrada, koja osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću omogućuju nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim zgradama na istoj osnovi kao i drugim osobama. Pristupačnost fizičkog okruženja, ali i orijentacija, pristupačne informacije i komunikacija preduvjet su za ostvarivanje svih ostalih prava osoba s invaliditetom. Unatoč postojanju brojnih zakona i propisa koji sve u izgradnji čine dostupnim ne samo osobama s invaliditetom već i starijim osobama, roditeljima s djecom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, još uvijek je slaba svijest javnosti o važnosti osiguravanja pristupačnosti. arhitektonske…
Pročitaj više
IZMIJENJENE TISKANICE ZA OZLJEDU NA RADU I PROFESIONALNU BOLESTI

IZMIJENJENE TISKANICE ZA OZLJEDU NA RADU I PROFESIONALNU BOLESTI

Uncategorized, Vijesti
Tiskanice »Prijava o ozljedi na radu« i »Prijava o profesionalnoj bolesti« mijenjaju se i dio su Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Na osnovi članka 128. stavka 4. i članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 41. izvanrednoj sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine donijelo je PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA…
Pročitaj više
UDRUGA INVALIDA RADA GRADA VARAŽDINA SUDJELOVALA NA EDUKACIJI HSUIR-a

UDRUGA INVALIDA RADA GRADA VARAŽDINA SUDJELOVALA NA EDUKACIJI HSUIR-a

Uncategorized, Vijesti
Hrvatski savez udruga invalida rada organizirao je predavanje "Digitalne tehnologije za djelovanje i poslovanje udruga članica HSUIR-a" U okviru 8. centra znanja Hrvatski savez udruga invalida rada je 15. i 22. prosinca 2021. godine organizirao predavanja "Digitalnetehnologije za djelovanje iposlovanjeudruga članica HSUIR-a". Predavanje je organizirano putem Zoom platforme, a održao ga je IT stručnjak, Ivo Rezo.  Prijenos znanja je organiziran za udruge članice HSUIR - a na temu digitalnih tehnologija. Posebno je istaknuta važnost znanja o korištenju digitalnih platformi Zoom, Teams i Google meet kao alata organiziranja poslovnih sastanaka, predavanja, susreta i slično. Aplikacije omogućavaju dijeljenje dokumenata, fotografija i videozapisa. Moguće je video i audio snimanje komunikacije, dijeljenje ekrana te korištenje ploče za pisanje i prezentiranje. Aplikacija je besplatna, jednostavna za korištenje te olakšava komunikaciju na daljinu. S obzirom na…
Pročitaj više
MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM – PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM – PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Uncategorized, Vijesti
U povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, savezi udruga osoba s invaliditetom upozorili su na nužnu uspostavu odgovarajućeg pravnog i institucionalnog okvira stambenog zbrinjavanja koji će osigurati dovoljan broj primjerenih i pristupačnih socijalnih stanova za zadovoljavanje stambenih potreba svih pojedinaca i skupina, osobito osoba s invaliditetom, koji si stanovanje ne mogu osigurati po tržišnim uvjetima. Pokret osoba s invaliditetom koji zastupaju prava preko pola milijuna osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj uz podršku pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zahtijevaju od donositelja odluka donošenje Zakona o socijalnom stanovanju. Je li osobama s invaliditetom primjereno stanovanje lutrija? Zagreb: 03. prosinca 2021. godine- Na press konferenciji održanoj na Tribini grada Zagreba u organizaciji ukupno 13 saveza udruga osoba s invaliditetom istaknuto je kako se kroz provedeno istraživanje o stavovima i potrebama u vezi…
Pročitaj više
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA – 05. PROSINCA

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA – 05. PROSINCA

Uncategorized, Vijesti
Čestitamo svim volonterkama i volonterima njihov Dan! Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 05. prosinac Međunarodnim danom volontera 1985. godine s ciljem isticanja važnosti volontera i njihovog dobrovoljnog rada, te promicanja pozitivne vrijednosti volontiranja. Volontiranje je »prepoznato kao građanska vrlina koja pridonosi razvoju zajednice, izgrađuje osjećaj solidarnosti, pridonosi izgradnji socijalnog i ljudskog potencijala te inicira promjene u društvu« (Ledić, 2007.:9), odnosno ono koje doprinosi društveno-odgovornom ponašanju i razvoju demokracije, pa bi stoga volontiranje mladih trebalo biti jedna od strategijskih odrednica svakog društva.
Pročitaj više
PORUKA PREDSJEDNIKA SOIH-a POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S INVALIDITETOM

PORUKA PREDSJEDNIKA SOIH-a POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S INVALIDITETOM

Uncategorized, Vijesti
Povodom 03. prosinca Međunarodnog dana osoba s invaliditetom predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Zorislav Bobuš uputio je poruku Protekle dvije godine svjedočimo još neravnopravnijem položaju osoba s invaliditetom u društvu. Naime, COVID-19 ogolio je prepreke i nejednakosti s kojima se suočava preko pola milijuna osoba s invaliditetom u RH. Osobe s invaliditetom pogođene su nepovoljnim zdravstvenim, društvenim i gospodarskim učincima pandemije koja pojačava nejednakosti i proizvodi nove prijetnje. Inkluzivni odgovor na COVID-19 i oporavak od pandemije traži vodstvo samih osoba s invaliditetom, stvaranje partnerstva, borbu protiv nepravde i diskriminacije, pristup novim tehnologijama i jačanje institucija kako bi se stvorio inkluzivniji, pristupačniji i održiviji svijet nakon COVID-19. Upravo na to se odnosi i ovogodišnja tema Međunarodnog dana osoba s invaliditetom"Vođenje i sudjelovanje osoba s invaliditetom prema inkluzivnom, dostupnom i…
Pročitaj više
MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

Uncategorized, Vijesti
Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se 03. prosinca diljem svijeta s ciljem promocije jednakosti u ostvarivanju ljudskih prava i punom sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu Povodom Međunarodnog dana Savezi udruga osoba s invaliditetom organiziraju konferenciju za javnost kojom žele upozoriti na nužnu uspostavu odgovarajućeg pravnog i institucionalnog okvira stambenog zbrinjavanja koji će osigurati dovoljan broj primjerenih i pristupačnih socijalnih stanova za zadovoljavanje stambenih potreba svih pojedinaca i skupina, osobito osoba s invaliditetom, koji si stanovanje ne mogu osigurati po tržišnim uvjetima. Pokret osoba s invaliditetom koji zastupaju prava preko pola milijuna osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj uz podršku pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zahtijevaju od donositelja odluka donošenje Zakona o socijalnom stanovanju.
Pročitaj više