O udruzi

Udruga invalida rada grada Varaždina djeluje od 1969. godine s ciljem što kvalitetnijeg života invalida rada  i ostalih osoba s invaliditetom te unapređenjem društvenog položaja invalida rada, prevencije nastanka ozljede na radu, zaštite prava invalida rada i svih osoba s invaliditetom.

Misija nam je promicanje prava i zaštita osoba s invaliditetom, izjednačavanje mogućnosti invalida rada i stvaranje društva bez predrasuda i diskriminacije. Vizija je društvo jednakih mogućnosti za sve u kojem osobe bez obzira na invaliditet mogu birati i slobodno kreirati sva područja svoga života. Društvo u kojemu svi članovi mogu jednakopravno pridonositi prema svojim mogućnostima.

Udruga invalida rada grada Varaždina provodi niz aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete življenja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom na području Grada Varaždina i Varaždinske županije:

 • Organizirano okupljanje članova;
 • Prati propise i njihovu primjenu na području prevencije i zaštite na radu;
 • Udruga kao temeljna članica Hrvatskog saveza udruga invalida rada omogućava svojim članovima pružanje besplatnog pravnog savjetovanja i podrške;
 • Pruža pomoć i podršku svojim članovima pri ostvarivanju prava i povlastica;
 • Organizira edukativna predavanja o prevenciji invaliditeta i položaju osoba s invaliditetom;
 • Provodi projekte na lokalnom nivou s ciljem podizanja kvalitete življenja invalida rada;
 • Suradnja s nadležnim tijelima regionalne i lokalne vlasti na području zaštite osoba s invaliditetom;
 • Surađuje s organizacijama civilnog društva;
 • Organizira i provodi sportske i rekreativne aktivnosti;
 • Organizira izlete i druženja;
 • Organizira i provodi kreativne radionice;
 • Organizira posjete bolesnim i teško pokretnim članovima;
 • Organizira prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći;
 • Obilježava značajne datume vezane za osobe s invaliditetom.

Član Udruge može postati fizička ili pravna osoba

 • koja ostvaruje jedno od prava iz invalidskog i mirovinskog osiguranja po osnovi invaliditeta, izmjene radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili tuđe njege i pomoći;
 • ima umanjenu radnu sposobnost nastalu kao posljedica ozljede, bolesti ili oštećenja
 • svojim radom može stručnošću doprinijeti unapređenju prevencije, rehabilitacije, zaštite i zapošljavanja invalida rada.

Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Učlanjenjem u Udrugu stječu se određene povlastice:

 • informiranost o pravima i povlasticama, te načinima njihova ostvarivanja;
 • pravo na besplatno pravno savjetovanje i podršku (tumačenje zakonskih akata, pisanje žalbi, tužbi, podnesaka,…);
 • organizirano slobodno vrijeme kroz sportsko rekreativne aktivnosti i kreativne radionice;
 • prevladavanje usamljenosti, stjecanje poznanstva i prijateljstva organiziranim zajedničkim druženjima i izletima.

Tijela udruge invalida rada grada Varaždina su: Skupština, Upravni odbor. Nadzorni odbor.

U prosincu 2019 godine održana je skupština, na kojoj su izabrani

Predsjednik: Vladimir Detoni

Dopredsjednica: Barbara Oskoruš

Upravni odbor: Vladimir Detoni, Miroslav Melnjak, Milan Škvorc, Barbara Oskoruš,  Branka Klen, Kelvišar Nevenka.

Nadzorni odbor: Đurđević Ana, Josipa Želimorski, Ratko Lučev.

Skupština: Slavica Đaković, Vladimir Golubić, Spomenka Javorček,

Nevenka Kelvišar, Branka Klen, Marija Melnjak, Barbara Oskoruš, Marija Sambolec,

Miroslav Melnjak, Miljenka Slunjski, Slavica Šemiga, Milan Škvorc, Stjepan Seketin, Vladimir Detoni.

Udruga radi i djeluje u skladu sa svojim Statutom usvojenim 23. travnja 2015. godine.