O udruzi

Udruga invalida rada grada Varaždina djeluje od 1969. godine s ciljem što kvalitetnijeg života invalida rada  i ostalih osoba s invaliditetom te unapređenjem društvenog položaja invalida rada, prevencije nastanka ozljede na radu, zaštite prava invalida rada i svih osoba s invaliditetom.

Misija nam je promicanje prava i zaštita osoba s invaliditetom, izjednačavanje mogućnosti invalida rada i stvaranje društva bez predrasuda i diskriminacije. Vizija je društvo jednakih mogućnosti za sve u kojem osobe bez obzira na invaliditet mogu birati i slobodno kreirati sva područja svoga života. Društvo u kojemu svi članovi mogu jednakopravno pridonositi prema svojim mogućnostima.

Udruga invalida rada grada Varaždina provodi niz aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete življenja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom na području Grada Varaždina i Varaždinske županije:

 • Organizirano okupljanje članova;
 • Prati propise i njihovu primjenu na području prevencije i zaštite na radu;
 • Udruga kao temeljna članica Hrvatskog saveza udruga invalida rada omogućava svojim članovima pružanje besplatnog pravnog savjetovanja i podrške;
 • Pruža pomoć i podršku svojim članovima pri ostvarivanju prava i povlastica;
 • Organizira edukativna predavanja o prevenciji invaliditeta i položaju osoba s invaliditetom;
 • Provodi projekte na lokalnom nivou s ciljem podizanja kvalitete življenja invalida rada;
 • Suradnja s nadležnim tijelima regionalne i lokalne vlasti na području zaštite osoba s invaliditetom;
 • Surađuje s organizacijama civilnog društva;
 • Organizira i provodi sportske i rekreativne aktivnosti;
 • Organizira izlete i druženja;
 • Organizira i provodi kreativne radionice;
 • Organizira posjete bolesnim i teško pokretnim članovima;
 • Organizira prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći;
 • Obilježava značajne datume vezane za osobe s invaliditetom.

Član Udruge može postati fizička ili pravna osoba

 • koja ostvaruje jedno od prava iz invalidskog i mirovinskog osiguranja po osnovi invaliditeta, izmjene radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili tuđe njege i pomoći;
 • ima umanjenu radnu sposobnost nastalu kao posljedica ozljede, bolesti ili oštećenja
 • svojim radom može stručnošću doprinijeti unapređenju prevencije, rehabilitacije, zaštite i zapošljavanja invalida rada.

Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Učlanjenjem u Udrugu stječu se određene povlastice:

 • informiranost o pravima i povlasticama, te načinima njihova ostvarivanja;
 • pravo na besplatno pravno savjetovanje i podršku (tumačenje zakonskih akata, pisanje žalbi, tužbi, podnesaka,…);
 • organizirano slobodno vrijeme kroz sportsko rekreativne aktivnosti i kreativne radionice;
 • prevladavanje usamljenosti, stjecanje poznanstva i prijateljstva organiziranim zajedničkim druženjima i izletima.

Tijela udruge invalida rada grada Varaždina su: Skupština, Upravni odbor. Nadzorni odbor.

U prosincu 2019 godine održana je skupština , na kojoj su izabrani .

Predsjednik: Vladimir Detoni

Dopredsjednica: Barbara Oskoruš

Tajnik: Miroslav Melnjak

Upravni odbor: Vladimir Detoni, Miroslav Melnjak, Milan Škvorc, Barbara Oskoruš,  Branka Klen, Zlatko Grediček, Kelvišar Nevenka.

Nadzorni odbor: Ivan Šimunić, Josipa Želimorski , Ratko Lučev.

Skupština:Slavica Đaković, Vladimir Golubić, Zlatko Grediček, Spomenka Javorček,

Nevenka Kelvišar, Branka Klen, Marija Melnjak, Barbara Oskoruš, Marija Sambolec,

Miroslav Melnjak, Miljenka Slunjski, Slavica Šemiga, Milan Škvorc, Stjepan Seketin, Vladimir Detoni.

Udruga radi i djeluje u skladu sa svojim statutom usvojen 23.travnja 2015 godine