Godišnjica UIR grada Varaždina

Kao i svake godine, ove sa malim zakašnjenjem zbog novonastale situacije, obilježili smo godišnjicu Udruge invalida rada grada Varaždina.

Organizirali smo sportska takmičenja u : visećoj kuglani, nabaci krug, pikadu i zračnoj pušci. Nakon pozdravne riječi predsjednika udruge , pristupilo se takmičenju igra.

Članovi udruge sa velikim entuzijazmom i naravno prema svojim mogućnostima sudjelovali su u igrama. Poslije proglašenja pobjednika, pristupilo se ručku i malo muzičko zabavnoj rekreaciji.